Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Miljökött

Wapnö Miljökött®

SE VÅRT UTBUD AV KÖTT & CHARKPRODUKTER HÄR >>

Wapnö först ut med kött från djur som aldrig fått antibiotika

Wapnö Miljökött® kommer från gårdens kvigor, kokvigor, kor och stut. De är frigående året om och har
aldrig varit uppbundna, har lång betesgång, får den bästa möjliga omsorg och bidrar till ett öppet vackert landskap. Kön, ålder, foder och uppfödning  har stor betydelse för köttets smak och kvalitet. Hondjur och stutar växer långsammare och drivs inte på i tillväxten på samma sätt som stillastående tjurar, vilket ger köttet en bättre ätkvalitet.
Påverkan på klimatet per kilo kött mindre när köttet kommer från mjölkkor eller
kvigor med mjölkko-mamma. Korna producerar både mjölk och kött vilket är ”klimateffektivare”.
Ett av Wapnös hållbarhetsmål är att minimera användningen av antibiotika. Genom ett långsiktigt och noggrant arbete med omfattande uppföljningar och redovisningar som startade på Wapnö redan för 20 år sedan kan vi nu erbjuda kött från gårdens hondjur som aldrig fått antibiotika.

Vi slutade att sintidsbehandla korna med antibiotika för 20 år sedan. Redan då insåg vi att god djuromsorg är lika med friska kor. Med ett gott djuröga och daglig tvätt av juver vid mjölkning, upptäcks eventuella juverinflamationer i rätt tid. Med näringsriktigt foder drabbas våra kor ytterst sällan av juverinflammationer. Metoden att ge korna antibiotika i förebyggande syfte är ifrågasatt, inte minst på grund av att allt fler bakterier blivit resistenta mot penicillin. Det innebär att infektioner som vi i dag betraktar som enkla kan bli livshotande för både människor och djur när penicillinet inte längre biter på olika bakterier. Konsumenterna blir mer  och mer medvetna och efterfrågan på bra livsmedel ökar.

Mångfald ger hållbarhet
För att få miljösmarta råvaror, kött och mjölk samt hållbara djur har vi valt att satsa på flera olika raser som vi korsar.

Hälften av korna insemineras med köttrasen Limousin och hälften av mjölkras, där vissa av raserna är Dual, vilket betyder att den har både goda mjölk - och köttegenskaper. Exempel på dessa raser är Fleckvieh och Montbeliard.

Genom att använda Fleckvieh och Montbeliard på en del kor i besättningen har vi hittat en bra kombination av mjölk och kött. 

Det speciella med rasen Fleckvieh är att den är en utmärkt grovfoderomvandlare, som förutom mjölk ger ett marmorerat och smakrikt kött. Ännu ett plus för Fleckviehn är att djuren är sunda, välbyggda, lugna om än något envisa samt vackra att se på.
   
Varför kallas Fleckvieh i svensk folkmun för Mjölksimmental? Det råder stor okunskap om vad en Fleckvieh är, och det skapar ett stort missförstånd. Fleckvieh kommer från Tyskland/Österrike. Simmental kommer ifrån Schweiz.
En Fleckvieh är en egen ras och inte en Simmental som mjölkar. Fleckvieh är tyska och kan översättas, ”fläckiga klövdjur”

Fleckvieh är resultatet av att man importerade några Simmentaltjurar från Schweiz och korsade dem med inhemska raser. Den största skillnaden mellan  Fleckvieh och Simmental är innehållet i köttet. Fleckvieh har vissa linjer som är Homozygot på marmorering och mörhet. Den har därför blivit väldigt populär både inom mjölk- och köttproduktionen över hela världen. De djur som ser ut som vad vi kallar Simmental idag är till stor del egentligen Fleckviehdjur.

En Fleckvieh är en Fleckvieh
Fleckvieh har sin egen stamtavla, där stamträdet är detsamma oavsett om de används för mjölk- eller köttproduktion. Fleckvieh har inte använt några andra gener än sina egna och stamboken började nedtecknas 1882. 

Simmental eller mjölksimmental är ett korrekt namn om djuren kommer ifrån Schweiz. De första importerades till Sverige 1974.

Fleckvieh är den näst största mjölkande rasen i världen, Jersey är 3:a och Holstein är den största.

Välkommen att handla Wapnö Miljökött® i vår Gårdsbutik

 
 

Wapnö AB


I mer än tjugo år har Wapnö utvecklat ett eget ekologiskt kretslopp på gården. God djuromsorg, smakupplevelser
och hållbar miljö har länge varit självklarheter. Det är därför du
inte hittar någon liknande gård i Sverige, eller kanske ens i världen. Välj mat från Wapnö så minskar
du dina Co2-avtryck. Varmt välkommen till vår öppna gård
och upplev hållbarhet på riktigt.
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Hotell & Restaurang: 035-299 0394
Gårdsbutik: 035-299 0361

Vägbeskrivning >>

Härproducerat® från Wapnö


Gott med gott samvete direkt från gården.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Öppen gård för besök av enskilda konsumenter att på egen hand titta runt via visningsfönster vardagar och lörd. mellan 10-16. Mjölkningskarusellen kl. 08-12. Vid  pågående Wapnö mässa gäller mässans inträde. Grupper, bussar och studiebesök gäller bokning
tel. 035-299 0300.