Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Wapnö Biogas - en smart klimatkompensation för alla

Frigaendekor

Wapnö Biogas - en teknisk utveckling för framtiden

Wapnös energianläggning ger nu el, värme och kyla till gården. Det är en lokal insats för den globala miljön. En Härproducerad energi som täcker ca 90 % av den energi som används på gården; till mejeriet, hotell och restaurang, samt kontorsbyggnader. Att skapa den mest energi- och miljöoptimerade biogasanläggningen på gårdsnivå har inneburit en utmaning men har gett en fantastisk energianläggning.

Utmaningen blir lite extra då de traditionellt levererade biogasutrustningarna har allt för dålig utvecklig för att optimera. Man tar inte hand om överskottet som finns i värmen och stort spill finns när man tar fram gas för fordon. Den delen lever då det finns politiska beslut vilket gynnar denna gasproduktion för att ersätta fossila bränslen till höga priser. Tack vare gårdens starka tro på utveckling, Energimyndigheten och lokala företag har Wapnö nu den enenergianläggning som i jämförelse med en förstudie ligger långt över förväntad energiproduktion. Vad sägs om 60 % mer el och värme som Wapnö via absorptionsteknik tagit hand om för att få fram kyla vid mjölkningen, kyla till gårdssaluhallen, mejeriet och i framtiden gårdsslakteriet.

I Wapnö energianläggning är det djurens gödsel som används till biogasproduktionen. Inget får användas direkt från åkern då åkern ska producera mat för människa och djur. Åkern har för högt "matvärde" för att användas så att bilar kan köras på etanol eller gas, där man inte har krav på åkerns produktionsmetoder. Hur kan en etanolbilist garantera att man inte sliter på regnskogen? Vi kan dock garantera att vi inte sliter på regnskogen eftersom våra djur inte får någon soja i sitt foder.

Wapnö Energianläggning ger förnybar energi och är ingen avfallsanläggning då inget transporteras dit med stora lastbilar från industrin, utan utgår från gårdens råvara och behov. Reningskammarna matas med ca 36 000 ton flytgödsel, 3000 ton fastgödsel och ca 700 ton foderrester som vi hade före byggnationen. Tillkommande blir om djurantalet utökas och när slakterirester kommer från Wapnö gårdsslakteri, samt matspill från Wapnö restaurang.  I rötningsprocessen försvinner ca 3000 ton som energi och kvar blir 37 000 ton högvärdig energi/växtnäring som används till gårdens odlingar dvs. det som växer på åkern och blir mat till djuren, mjöl till brödet, grönsaker till Gårdbutiken.

 

Gårdens egen energiproduktion - förnyelsebar energi som är Härproducerat®

Ca 130- 150 m3 gödsel ger dagligen ca 230 - 250 m3 metangas/timme till gasmotorn som har en generator som bidrar till gårdens el med 360 kW/timme, 8500 kW / dygn och drygt 3 milj kW per år. Värmen 3 milj kW ersätter via absorptionsmaskinen 1,7 milj kW inköpt el och sedan finns det gott om värme för att torka spannmål som inte torkas med olja som bas utan basen blir "kobajs". Värmen räcker till att värma gårdshotellet, restaurangen, personalrum, växthus, gårdsbutik,kontor, och vatten till djuren. Konsten är att ta hand om värmen och det har Wapnö gjort. 

Läs mer om Biogas här >>

 

 
 

Wapnö AB


I mer än tjugo år har Wapnö utvecklat ett eget ekologiskt kretslopp på gården. God djuromsorg, smakupplevelser
och hållbar miljö har länge varit självklarheter. Det är därför du
inte hittar någon liknande gård i Sverige, eller kanske ens i världen. Välj mat från Wapnö så minskar
du dina Co2-avtryck. Varmt välkommen till vår öppna gård
och upplev hållbarhet på riktigt.

English >>

 

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD

Telefon 035-299 0300
Fax 035-12 55 98
wapno@wapno.se

Hotell & Restaurang: 035-299 0394
Gårdsbutik: 035-299 0360
Besök & Mässor: 035-299 0300

Hitta oss:

GPS-koordinater:
WGS84:
N 56° 42.742' E 012° 50.391'

RT90:
X: 6291189  Y: 1318430

Vägbeskrivning >>

Härproducerat® från Wapnö


Gott med gott samvete direkt från gården.
Wapnö Mejeriprodukter
Wapnö Öl
Wapnö Chark
Wapnö Mjöl
Wapnö Grönsaker

Och mycket mer

Öppen gård


Öppen gård för besök av enskilda konsumenter att på egen hand titta runt vardagar och lörd. mellan 10-16. Genom visningsfönster ser du djurens vardag medan mejeriets verksamhet avtar under dagen. Mjölkningen i karusellen mellan kl. 08-12. Vid  pågående Wapnö mässa gäller mässans inträde. 

Grupper, bussar och studiebesök gäller bokning
tel. 035-299 0300.