Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Lediga jobb på Wapnö


Ladugårdsförman till Wapnö Gård

I mer än 20 år har Wapnö utvecklat ett eget ekologiskt kretslopp här på gården. God djuromsorg, smakupplevelse och hållbar miljö har länge varit självklarheter för oss. Det är därför du inte hittar någon liknande gård i Sverige, eller kanske ens i världen. Välj mat från Wapnö så minskar du dina CO2-avtryck. I vårt sortiment ingår mejeriprodukter, kött- och charkprodukter, källvatten, öl, lemonad, mjöl och grönsaker. Läs mer om oss på www.wapno.se

Beskrivning och arbetsuppgifter
Sveriges roligaste jobb inom djurskötsel kan bli ditt! Nu söker Wapnö Gård, strax utanför Halmstad en ladugårdsförman som ska ansvara för driften av våra 3700 djur, varav ca 1400 mjölkkor. Arbetsuppgifterna består bl.a. av att leda, planera och utveckla den dagliga driften med personal, utfodringsberäkning, semin-och avelsplanering samt optimering och utveckling av mjölk- och köttproduktion. Ca 20 personer arbetar med djurskötseln.

Wapnö Gård är en publik gård med internförädling av både mjölk och kött vilket ibland ställer särskilda krav och utmaningar. 

Kvalifikationer
Har du kraft och söker ny utmaning då skall du söka detta. Vi tror att du har en genuin lantbruksutbildning, som driftledare, lantmästare, eller motsvarande. Du har ett stort intresse och kunnande inom mjölk- och köttproduktion. Har du erfarenhet av ledande befattningar inom liknade område är detta meriterande. Du trivs med att leda personal och jobba mot uppsatta mål samt vill ha välskötta och välmående djur då kan Wapnö Gård vara med i din framtida utveckling. 

Övrigt
Tillträde och lön enligt ök. Bostad kan ordnas.

Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@wapno.se. Sista ansökningsdag 15 september 2020.

Ytterligare information ges av Jörgen 0705-125519 som efter 25 år har valt att gå i pension eller Lennart Vd 0705-125512 som du i organisationen rapporterar till. 

 

Arbetsmiljöpolicy​

Allmänt

Wapnö AB skall vara bland de företag som ligger "först in i framtiden". Det kräver att de anställda känner sig positiva till företagets förändringar, stora som små. En förändring utvecklar den enskilde och företaget. För att ha ständiga förändringar jobbar vi efter:

"Vi är 95 % bra och jobbar med 5 % för att bli bättre".

Vi jobbar med "3".

"3" innebär att tre objekt, kunskap, orsak, förbättring, m.m. skall listas för att söka förbättring inom de 5 %.

"3" kunskapsområde finns där den personliga utvecklingen skall ske utifrån företagets egen erfarenhet och kunskap.

"J till K" = Från jord till ko.

"F till K" = Från foder till ko.

"K till K" = Från ko till konsument.​

Information

Information är viktig att delge men informationen skall vara vår information. Företaget har god information som är uppbyggd på vecka, tertial, år och treårig strategiplan. Information innehåller allmänt; vad som skall göras utöver rutin, försäljning, ekonomi, mål omvärld o.s.v.​

Ansvar

Huvudansvaret för arbetsmiljön har företaget som företräds av Vd. Vd har delegerat ansvaret för löpande åtgärder för att säkerställa de löpande arbetsmiljöfrågorna. För större förändringar som är av investeringskaraktär ansvarar företagsledningen.​

Wapnö tillämpar likt många andra företag principen "frihet under ansvar". Målet är att ha en "röd övre och under gräns", en undre gräns som inte skall utlösas för ofta utan "3" gäller. Tre möjligheter till förbättring skall de anställda ha. All personal har sin roll i de årliga förbättringarna och alla skall delta i den årliga riskbedömningen kring arbetsmiljö och brand. Riskområde finns för företaget och för varje delområde finns arbetsmiljöverkets broschyrer som grund. Årlig genomgång av arbetsmiljölagar sker i samband med den årliga miljöhusesynen. Vid akuta fall skall all personal slå larm, som sedan skall åtgärdas.

Företaget arbetar för att inga arbetsskador skall inträffa och mäter frånvaro utifrån mål för att förbättra.​

Jämställdhetspolicy

Wapnö är ett öppet och kundorienterat företag där vi är lika glad oberoende av vem som använder Wapnös produkter och tjänster. Wapnö ser mer på resultatet av vad som uträttas än vem som gör det, utan uppgiften löses oberoende av kön, kultur, religion och ursprung. Wapnö anställer efter kompetens för arbetsuppgiften. Olikheter är en tillgång och berikar företaget och varje barn som kommer till världen är en framtida möjlig kund till Wapnö.  Olikheter lär oss om våra kunder och vi är en del av samhället, ett samhälle där individen avgör.

Wapnö har ett arbetsområde som traditionellt har en manlig dominans. ​

Lennart E. Bengtsson

Vd

 
 

Wapnö Gård


Vi fyller din tallrik med produkter från gården. Läs mer >>
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Kontaktlista >>

Härproducerat® från Wapnö


Härprodcerat® tar bort ett helt transportled.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Gården du kan besöka! Läs mer >>

Vägbeskrivning >>