Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Frigående djur

Kor _aeng

Glada välmående kor. Wapnös djur är alla frigående. De går fritt omkring inomhus under den kalla delen av året och utomhus under den varma.​

Djuren bidrar till mycket gott

Alla ca 1400 kor och ca 2300 kalvar och kvigor är frigående året om. Under vintern går de fritt i stora stallar där de kan äta, gå en runda eller lägga sig ner och vila när de önskar. Under sommarhalvåret kan korna välja om de vill vara ute på bete eller inne. De betesmarker som kor och kvigor betar bidrar till ett vackert landskap och en ökad artrikedom.

 

Mejeri- och köttvaror till konsument

Wapnös stora sortiment av mejeriprodukter tillverkas av mjölk från gårdens frigående kor. Att djuren kan bete sig naturligt, är friska och mår bra är viktigt för en bra kvalitét. På Wapnö gård finns mjölkkor och mejeri intill varandra. Mjölken rinner ca 30 meter från karusellen där korna mjölkas till mejeriet. Närheten ger exklusiv färskhet
som tillsammans med skonsam hantering ger den äkta goda smaken.

Mjölkproduktionen bygger på Härodlat® foder med full kontroll på hela kedjan. Ingen importerad soja används till några djur för att inte bidra till negativa effekter för miljö och människor i Sydamerika.

Wapnö Miljökött® är ett läckert nötkött från Wapnös frigående djur. 
Alla kor semineras med könssorterad sperma så att det till största delen ska födas kvigkalvar. Dessa ska antingen bli mjölkkor och korna semineras då med mjölkras.  Ungefär hälften av korna semineras med köttrasen limousin vilket ger muskulösare kroppar (större styckningsdetaljer). Alla kvigkalvar med limousinfar föds kulliga (utan hornanlag) och behöver därför inte avhornas.

Nötkött från hondjur är finfibrigare, mörare och smakrikare än kött från handjur. Andelen insprängt
fett (marmorering) är också större eftersom fettansättningen börjar tidigare. Fettet är köttets smakbärare och bidrar till att köttet upplevs som saftigt. Nötköttet möras med häng- och styckmörning under anpassad tid och
temperatur för att garantera bästa möjliga mörhet.

Mycket betesgräs och vallfoder som Wapnös djur får ger dem den friska köttsmak som vi svenskar uppskattar. Det medför också att innehållet i nötköttet av de nyttiga omega-3-fettsyrorna ökar.  

Mjölken ger energi till gården

För att uppnå bra härproducerade mejeriprodukter är det av stor vikt att mjölken kyls snabbt samt hanteras varsamt. Mjölken från korna håller ca 37 grader och kyls ned till 4 grader inom 30 min. Den värmeenergi som frigörs från mjölken vid kylningen används för att värma upp personalrum, hotell, restaurang, kontor och förvärmning av varmvatten som bland annat används vid diskning. Wapnös kor är energiproducenter av förnyelsebar energi som är Härproducerat®.Gödsel till biogasanläggningen

All gödsel hanteras via gårdens biogasanläggning vilket ger mycket energi i form av el,värme och kyla. Se vidare under Biogas.

 

Växtnäring till åkrar och trädgård

Kons naturliga gödsel har ett stort värde för Härodlat® foder och andra grödor på Wapnös åkrar. Grödorna behöver växtnäring och där är den naturliga gödseln överlägsen. Gödseln är numera "förädlad" till rötrest efter det att gödseln passerat biogasanläggningen, vilket också gör gödseln mera lättlöslig.

Upplevelse för besökare

Alla besökare har möjlighet att se de frigående djuren. Du kan se när korna mjölkas i mjölkningskarusellen, när de vilar eller ryktar sig i liggavdelningen och om du har tur kan du få se en kalvning i BB-avdelningen. Konferera med korna runt knutarna, vilket annat konferensställe kan erbjuda den möjligheten?

 

Ett rikt landskap

Djurens bete bidrar till ett öppet, variationsrikt och vackert landskap med en stor artrikedom. Många av
betesmarkerna kan inte användas till annan livsmedelsproduktion. Betesmarkernas gräs och örter som växer med hjälp av solenergi omvandlas genom nötkreaturen till näringsrika och smakliga livsmedel från Wapnö gård.

Wapnö har goda möjligheter att ha djur på fler platser än vad vi har idag, men betesmarkerna måste ha bra dricksvatten till djuren och gärna någon som har kunskap som kan sköta den löpande tillsynen.

 

Med rätt utfodring så minskar klimatpåverkan

Det är naturligtvis sant att en ko idisslar och gör sitt behov rätt ut där den står. Med idisslingen kommer det metan från munnen och när kon gör sitt behov så blir det ammoniak och lukt. När kon går ute och det är varmt så uppstår det helt naturligt mer. Med god kunskap och kännedom så behöver man inte späda på utsläppet genom fel hantering av gödseln, inköp av soja eller ha fel balans i det foder djuren skall äta. Gräs och grovfoder ger mer metangas medan spannmålsprodukter minskar metan men ökar ammoniak. Metan är dock en kortlivad gas till skillnad från CO2 som är långlivad.

 

Välmående djur leder till mindre antibotika

En god djuromsorg är mycket viktig av etiska skäl. Vi har ansvar för djuren och ska se till att de kan bete sig naturligt och att de är välmående. Har man välmående djur så minimerar man också användningen av antibiotika. I mer än 20 år har Wapnö arbetat förebyggande för att minska antibiotikaanvändningen och idag är vi mycket långt framme. Noll kommer det nog aldrig att bli då vi enligt djurskyddslagen måste behandla djur som blivit sjuka.

Knopparp

Tillskott i ladugården. Vår randiga ko 3792 Örekulla  fick i början av september 2010 en kalv som heter 5595 Örekulla. 


Kalvkaerra

En egen uppfinning - kalvkärra är ett praktiskt och djurvänligt redskap att flytta våra kalvar i. Kalven i kärran heter 5269 Håven.


Silouttagare

Silouttagare används för att skära ut ensilage från silos. Ensilaget läggs sedan i en blandare där det mixas ihop med spannmål, proteinfoder, HP-massa (från sockerbetor) , helsädesensilage och halm. Det välblandade fodret ges sedan till djuren på gården.

 
 

Wapnö AB


I mer än tjugo år har Wapnö utvecklat ett eget ekologiskt kretslopp på gården. God djuromsorg, smakupplevelser
och hållbar miljö har länge varit självklarheter. Det är därför du
inte hittar någon liknande gård i Sverige, eller kanske ens i världen. Välj mat från Wapnö så minskar
du dina Co2-avtryck. Varmt välkommen till vår öppna gård
och upplev hållbarhet på riktigt.
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Hotell & Restaurang: 035-299 0394
Gårdsbutik: 035-299 0360

Vägbeskrivning >>

Härproducerat® från Wapnö


Gott med gott samvete direkt från gården.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Öppen gård för besök av enskilda konsumenter att på egen hand titta runt via visningsfönster vardagar och lörd. mellan 10-16. Mjölkningskarusellen kl. 08-12. Vid  pågående Wapnö mässa gäller mässans inträde. Grupper, bussar och studiebesök gäller bokning
tel. 035-299 0300.