Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Kvalitet

KoslappetPå Wapnö arbetar vi efter strikta miljö- och kvalitetsregler. Vi vill så långt det någonsin är möjligt både vara självförsörjande och fungera som förebilder inom miljö- och återvinningsarbete.

Djur och natur är resurser som vi människor tacksamt och varsamt ska samarbeta med. Vi har ofta besök av ren studiekaraktär eftersom vi är ett modernt lantbruksföretag som arbetar i en samtida pionjäranda. 

 

 

 

ISO 9001 (kvalitetsledningssystem) tredjeparts revision av Intertek.
ISO 14001 (miljöledningssystem) tredjeparts revision av Intertek.

ISO 22000 och FSSC 22000​

HACCP

(livsmedelssäkerhet) tredjeparts revision av Intertek.

IP-Sigill & Livsmedel


KRAV

(miljö-& kvalitetssäkring för gårdens produktion) tredje part av Intertek.
(produktmärke) tredje part av Intertek.​

Tillsyn för livsmedelsproduktion är livsmedelsverket och för restaurang kommun vilket används i egenkontrollprogram.​

Kvalitets & livsmedelssäkerhetspolicy

Var och en ansvarar för kvaliteten i det arbete var och en utför.
Kvalitet är allas ansvar inom Wapnö AB och vår kvalitetspolicy lyder enligt följande:
Kvalitet är och förblir grundläggande för Wapnö AB och kvalité skall vara i fokus och inbyggt i våra rutiner utan att omfattande kontroll behöver utföras av annan person. Kvalité skall leda till framgångar och det är den som köper kvalité som avgör vad kvalitén är på de  högkvalitativa varor och tjänster som Wapnö AB står för genom sin affärsidé. Förtroende tillfredsställer våra kunders specifika krav och förväntningar på produkter, livsmedelssäkerhet, leveranssäkerhet och pris. Vi arbetar övergripande med följande ISO-standarder när det gäller livsmedelssäkerhet för att säkerställa att vi levererar säkra livsmedelsprodukter:

ISO 9000 - generell kvalitetsstyrning
ISO 22000, FSSC 22000 - ledningssystem för livsmedelssäkerhet

Vi arbetar systematiskt med HACCP där vi utvärderar riskerna i produktionsflödet.
En årlig revidering av HACCP görs av extern kompetens som fastställer revisionsplan.
Genom lyhördhet och öppenhet där kund kan tillföra sina synpunkter skapas möjlighet till löpande förbättringar i vår verksamhet. Ett informationsutbyte och kommunikation skall stimulera.
För mer information om vårt kvalitets- och miljöarbete kontakta oss via e-post.

 
 

Wapnö AB


I mer än tjugo år har Wapnö utvecklat ett eget ekologiskt kretslopp på gården. God djuromsorg, smakupplevelser
och hållbar miljö har länge varit självklarheter. Det är därför du
inte hittar någon liknande gård i Sverige, eller kanske ens i världen. Välj mat från Wapnö så minskar
du dina Co2-avtryck. Varmt välkommen till vår öppna gård
och upplev hållbarhet på riktigt.
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Hotell & Restaurang: 035-299 0394
Gårdsbutik: 035-299 0360

Vägbeskrivning >>

Härproducerat® från Wapnö


Gott med gott samvete direkt från gården.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Öppen gård för besök av enskilda konsumenter att på egen hand titta runt via visningsfönster vardagar och lörd. mellan 10-16. Mjölkningskarusellen kl. 08-12. Vid  pågående Wapnö mässa gäller mässans inträde. Grupper, bussar och studiebesök gäller bokning
tel. 035-299 0300.