Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Miljöarbetet i fokus

PÅ Wapnö har vi ett eget och väl fungerande ekologiskt kretslopp på gården, som vi ständigt arbetar med att utveckla. Se vårt kretslopp här >> 

Den globala maten - en miljöfara 

Wapnö har under många år aktivt deltagit i det globala ekologiska systemet med ständiga förbättringar, mycket tack vare tidig miljöcertifiering som löpande ökat kunskapen i företaget. Idag kan det kännas smått löjligt när branschen framför att man skall ha optimala foderstater, inte övergödsla, ha rätt ureatal, bygga biodammar, växtnäringsbalanser osv, något som Wapnö har inbyggt sedan länge, det finns bara där.

Företaget har nu kommit betydligt längre och har möjlighet att framföra hur det ser ut för enskilda produkter: mjölk, kött, spannmål och grönsaker. Wapnö har gjort en mycket stor investering i den mest miljö- och energieffektivaste biogasanläggningen. Där rötas djurens gödsel och rötgasen ger el, värme och kyla vilket används på gården. Inköpt el och olja har minskat med 90%.

Genom biogasanläggningen har Wapnö tagit ännu ett mycket långt steg in i framtiden där konsumenten genom sitt val kan både påverka den globala och lokala miljön mycket positivt.

Wapnö ger möjlighet till produkter med låg miljöbelastning.

Härodlat® och Härproducerat® ger en styrka både för miljö och kvalité.

Miljo.Kalv

Miljöpolicy

Wapnö AB ska så långt det är ekonomiskt möjligt utveckla alla divisioner utifrån de starka och miljöriktiga varunamnen Härproducerat ® och Härodlat®. Gårdens egna ekologiska kretslopputgör basen i verksamheten.

Hotell & restaurang har en policy att " Om inte Wapnös djur, åkrar, skog eller park räcker till så gäller Vapnödalen innan det letas världen utanför". Det ger en uthållighet inom företaget och för företagets framtid.

Wapnö AB saluför varor och tjänster med hänsyn till ovan ledord vilket ger stor miljöhänsyn och en påverkan som minskar förbrukning av naturtillgångar och energi där förnyelsebar energi är viktig att optimera.  

Företaget är mån om drift på ett uthålligt sätt som bevarar den biologiska mångfalden.

Genom de årliga rapporter och all offentlig tillsyn enligt lag måste det till en bredd av verksamhet som bedrivs och uppdateras med både laga och kunskap. Ledningssystemet ISO har en mycket stor betydelse för att vara uppdaterad på gällande miljölagstiftning och andra regler. Företaget ligger väl framme för att överträffa andra med råge inom många områden.

Det årliga arbetet med miljöhusesyn samt kontinuerlig avvikelserapportering med förebyggande åtgärder gör att vi kan förebygga miljöpåverkan.

Planer m.m. finns inarbetade i ledningssystemet och miljön är en del av företagets naturliga vardag. Alla känner av den.


 
 

Wapnö Gård


Vi fyller din tallrik med produkter från gården. Läs mer >>
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Kontaktlista >>

Härproducerat® från Wapnö


Härprodcerat® tar bort ett helt transportled.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Gården du kan besöka! Läs mer >>

Vägbeskrivning >>