Japp, allt kommer från Wapnö Gård. Precis allt.

 

Föreningen Härproducerat

Om föreningen

Föreningen Härproducerat® är en ekonomisk förening som har till syfte att förtydliga för konsumenten om matens ursprung.​

Begreppet Härproducera står för att råvaran finns där förädlingen sker. Du hittar med andra ord förädling och råvara på en och samma plats. Härproducerat® ger närhet, öppenhet och färskhet. Hela produktionen sker i ett gemensamt företag som skapar arbetstillfällen på platsen.​

Målet är att föreningen ska engagera andra företag och konsumenter som delar föreningens stadgar. För företagens del betyder det att deras egna produkter ska ha råvara och förädling på en och samma plats.​

Föreningen vänder sig också till konsumenter som kräver mer än vad annonser säger. Konsumenter som tycker det är viktigt att produkterna de köper kommer från företag som står för närhet, öppenhet och färskhet.  

Wapnö gård står för dessa tre värdeord. Du är alltid välkommen hit för att besöka gården och ta del av hur verksamheten fungerar.​

Härproducerat® - med råvara och förädling på en och samma plats.

Jordbruket

 
 

Wapnö Gård


Vi fyller din tallrik med produkter från gården. Läs mer >>
English >>

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon 035-299 0300
wapno@wapno.se

Kontaktlista >>

Härproducerat® från Wapnö


Härprodcerat® tar bort ett helt transportled.
GÅRDENS PRODUKTER

Öppen gård


Gården du kan besöka! Läs mer >>

Vägbeskrivning >>